Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

Dan prostovoljcev v marcu

   

V torek, 7.3.2017, smo se prostovoljci ponovno zbrali na dnevu prostovoljcev – pogovorni delavnici, ki nam pomaga pri naši rasti. Vodi jih predsednik društva, dr. Peter Žakelj. Tokrat smo razmišljali kdo sem jaz, kako se osvoboditi vpliva, ki ga imajo starši na nas in posledično svobodno stopati v odnose z drugimi.

   

   

Najprej smo se skušali ustaviti pri sebi in videti stvari, ki so nam pri starših bile všeč in kaj smo pogrešali, prav tako v njunem medsebojnem odnosu. Ter nadalje ugotavljati, kako smo zaznamovani z njihovimi držami, torej kakšen odnos imamo mi naprej do sočloveka, kakšna prijateljstva, partnerstva vzpostavljamo ipd.

Ugotavljali smo, da se dva najdeta na podlagi podobnih ran, ampak z različnimi obrambami. Vendar odnos lahko spremenimo, če se ne slepimo pred svojimi problemi. Življenjsko in normalno je, da imamo probleme, z njimi se je le potrebno tudi soočat. Najprej z ozaveščanjem čutenj, kaj doživljam ob drugem, kakšna čustva se mi zbujajo (veselje, jeza, …). Drugi korak pa je iskanje naše zvezanosti z izvorno družino, očetom ter mamo. Ko to zmoremo razmišljat, potem smo že na poti preraščanja vpliva, ki ga imajo starši na nas. To pa ne pomeni odnosa z njimi prekinjat, temveč stopat v manj odvisen, nov in bolj zrel odnos. Torej biti zvezan s starši ni dobro, še zmeraj povezan pa je dobro.

V.Š.